Psykiskt och socialt omhändertagande

Posom är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer, och Posom lämnar alltså stöd vid olyckor eller katastrofer.

Vansbro kommun har en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris- och katastroflägen. En del i beredskapen är det arbete som utförs av Posom. Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som Posom arbetar med, är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

Posom har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det känslomässiga planet. De som arbetar i Posom är en ledningsgrupp och särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående.

Posom arbetar aldrig direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer. Posom ska fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa vidare till rätt person eller instans.

Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum. I Posoms ledningsgrupp finns företrädare från kommunens socialtjänst, Svenska kyrkan, polisen, räddningstjänsten, landstinget, samt Civilförsvarsförbundet. Det är bland andra socionomer, sjuksköterskor, beteendevetare och förskollärare/specialpedagoger som gör arbetet inom ramen för sina anställningar.

Det finns inga klara regelverk kring när Posom-gruppen ska kallas in, men den något luddiga beskrivning som finns är ”när de normala resurserna inte räcker till”. Om man i en akut krissituation vill komma i kontakt med Posom-gruppen i Vansbro kommun ringer man räddningschef i beredskap, som även innehar funktionen tjänsteman i beredskap, på telefon 0281-752 29, ett telefonnummer som är bemannat dygnet runt. Det är sedan upp till beredskapspersonen att avgöra om Posom-gruppen ska kallas in eller ej.

Läs mer om Posom-gruppens arbete här.

Senast uppdaterad: 11 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Niclas Jolhammar
Telefon: 0281-752 27
E-post
 

Redaktörer - Webmail