Kommunförvaltningens organisation

Förvaltningsorganisationen för Vansbro kommun syftar till att ge en god helhetssyn och därmed en bättre styrning av förvaltningen. Kommunchef sedan den 1 januari 2016 är Oscar Fredriksson. 
 
Från och med den 1 mars 2017 ser förvaltningsorganisationen ut på följande sätt:
 
 
 
De kommunala verksamheterna finns organiserade inom fyra större verksamhetsområden:
 
* Kommunkansli
* Samhällsbyggnad
* Socialt stöd och omsorg
* Utbildning, kultur och fritid
 
Den övergripande organisationen med fyra förvaltningsområden leds av kommunchef Oscar Fredriksson, samt av förvaltningsområdescheferna:
• Tillförordnad samhällsbyggnadschef Oscar Fredriksson
• Socialchef Elisabeth Hekkala
• Utbildningschef Marit Andersson
 
Utöver detta finns stabscheferna Catarina Willman, ekonomi, och Lillemor Tännström, personal.
Senast uppdaterad: 12 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Kommunikatör

Redaktörer - Webmail