Kommunförvaltningens organisation

Förvaltningsorganisationen för Vansbro kommun syftar till att ge en god helhetssyn och därmed en bättre styrning av förvaltningen. Kommunchef sedan den 1 januari 2016 är Oscar Fredriksson. 
 
Från och med den 1 september 2016 ser förvaltningsorganisationen ut på följande sätt:
 
 
De kommunala verksamheterna finns framöver organiserade inom fyra större verksamhetsområden:
 
* Kommunkansli och integration
* Samhällsbyggnad och service
* Socialt stöd och omsorg
* Utbildning, kultur och fritid.
 
Den nya, övergripande organisationen med fyra förvaltningsområden leds av kommunchef Oscar Fredriksson, samt av de förvaltningsområdeschefer:
• Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson

• Socialchef Elisabeth Hekkala

 
• Utbildningschef Marit Andersson
 
Utöver detta finns stabscheferna Catarina Willman, ekonomi, och Lillemor Tännström, personal.

I och med omorganisationen har följande verksamheter flyttats:

* Individ- och familjeomsorg, Ifo, till socialt stöd och omsorg.
* Hem för vård och boende, HVB, till kommunkansli och integration.
* Kost till samhällsbyggnad och service
* Aktivitetscentrum till socialt stöd och omsorg.

 
 

 

Senast uppdaterad: 15 september 2017
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Kommunikatör

Redaktörer - Webmail