Kommunchef

Kommunchefen Oscar Fredriksson är länken mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. Kommunchefen ansvarar för att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut verkställs. På befattningen ligger ett särskilt ansvar för kommunens samlade utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser. 
 
Kommunchefen har det övergripande ansvaret för att driva de strategiska frågorna samt att på eget initiativ för kommunstyrelsen presentera beslutsunderlag i strategiska frågor. I uppdraget som kommunchef ingår även uppgiften att bevaka omvärldsfrågor samt att leda och aktivt driva förändringsprocesser.

 

Kommunchefen har den ledande tjänstemannarollen i relation till näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga externa intressenter. Det representativa uppdraget tydliggörs och avgränsas genom dialog med kommunstyrelsens ordförande.
 
Kommunchefen har ett verksamhets-, personal- och ekonomiskt ansvar för sekretariatet samt för informatör, folkhälsoplanerare och konsumentvägledare.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Kommunchef

Redaktörer - Webmail