Politisk organisation

Sedan årsskiftet 2010/11 har Vansbro kommun en alternativ politisk organisation. Det innebär att det inte längre finns några nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för all operativ verksamhet.

Fokus har lagts på resultat; det vill säga det som produceras till medborgarna. Tre olika teman som är viktiga för medborgarna, för att kunna bo och verka i Vansbro kommun, har identifierats:

  • Leva och bo
  • Utbildning och arbete
  • Omsorg

Kommunfullmäktige har valt två ledord: ÖPPENHET och TYDLIGHET

  • Öppenhet för att man vill ha insyn. Medborgarna ska känna sin rätt att ta del av det som händer inom kommunen. Alla sammanträden ska hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt.
  • Tydlighet för att det är viktigt att organisationen är tydlig i alla sina delar och att det är viktigt att tydliggöra den för alla. 

Senast uppdaterad: 12 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Informationsansvarig

Redaktörer - Webmail