Allmänhetens frågestund

Du som kommuninvånare har rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid deras sammanträden. Du måste lämna in din fråga skriftligt, minst tre arbetsdagar före sammanträdet. Vid denna typ av frågor finns inget beredningstvång för fullmäktige, och frågan blir heller inte föremål för några beslut. Frågan kan dock väcka en debatt som kan vara av politiskt intresse, vilket kan innebära att just din fråga kommer att beaktas i den politiska processen och även ge ett konkret resultat framöver. 

Syftet med allmänhetens frågestund är dels att skapa ett forum för dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre möjligheter att tillvarata dina demokratiska rättigheter.

 

 

Senast uppdaterad: 31 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Kommunikatör

Redaktörer - Webmail