Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och fungerar  ungefär som riksdagen i landet. I Vansbro kommun har fullmäktige 31 folkvalda medlemmar (ledamöter). Fullmäktiges uppgift är att fatta övergripande beslut om viktiga kommunala frågor. En sådan är kommunens budget, där fullmäktige pekar ut och ger pengar till kommunens verksamheter och talar om vilka mål som ska nås.

Tid och plats:

Kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda till Pelarsalen, Medborgarhuset i Vansbro, och är öppna för allmänheten. En vecka innan mötet annonseras det ut i lokalbladet, och på hemsidan finns hela ärendelistan. Tiden är normalt klockan 18.00 i Pelarsalen, om inte annat anges i kallelse och annons.

Sammanträdesdagar 2018:
27 februari
24 april
28 maj
25 juni
25 september
29 oktober
11 december
28 januari 2019

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna (S) 10
Moderata Samlingspartiet (M) 1
Liberalerna (L) 1
Centerpartiet (C) 11
Vänsterpartiet (V) 2
Kristdemokraterna (KD) 3
Kommunpartiet (KP) 2
Partipolitiskt obunden 1
Totalt antal ledamöter 31


ORDINARIE LEDAMÖTER

Ordförande:
Uwe Weigel (C), telefon: 0281-715 59, 070-537 15 59
1:e vice ordförande:
Lennart Skansens (S), telefon: 072-579 24 84
2:e vice ordförande:
Gunilla Munters (C), telefon: 0281-204 63, 070- 366 16 40

Ledamöter:
Kickan Lisspers (C), telefon: 070-241 14 47
Anders Karlsson (C)
Anneli Hultgren (C), telefon: 070-377 42 31
Annika Simm-Eriksson (C), telefon: 0281-221 38, 070-537 49 21
Lars-Olov Liss (C), telefon: 0281-202 60, 070-302 00 95
Anders Lundin (C), telefon: 0281-330 40, 070- 354 11 07
Stina Munters (C), telefon: 0281-59 60 75, 070-555 97 20
Henrik Säljgård (C), telefon: 0281-204 22, 073-277 16 90 
Sören Johansson (C), telefon: 0281-225 31, 070-209 14 16

Torsten Larsson (KD), telefon: 0281-719 41, 070-548 07 05
André Ihlar (KD)
Siv Hansson (KD), telefon: 0281-302 75, 070-291 62 33

Nils-Erik Edlund (S), telefon: 0281-207 29, 070-224 45 95
Nall Lars-Göran Andersson (S), telefon: 0281-301 81, 070-367 88 95
Monica Eriksson (S), telefon: 0281-207 91, 070-324 84 48
Anders Edlund (S), telefon: 070-667 86 77
Ulrika Gärds Forsberg (S), telefon: 070-584 75 64
Yvonne Edlund (S), telefon 070-659 20 55
Karin Sjöberg (S), telefon: 0281-133 38, 070-644 86 56
Renate Särnmo (S), telefon: 0281-120 35, 070-173 56 25
 

Gunnel Gustafsson (V), telefon: 0281- 133 09, 073-074 89 88
Jonas Gustafsson (V)

Karl Björklund (M), telefon: 0281-715 37, 070-600 70 45

David Gustafsson (L), telefon: 076-112 89 84

Wahan Ohaness Harutun (KP), telefon: 0281-719 25, 070-341 04 19
Per Rostgaard Evald (KP), telefon: 0281-122 44, 073-501 85 40

Mattias Johansson (-), telefon: 070-660 36 22

ERSÄTTARE
Stefan Olsson (M)

Sven-Erik Andersson (C)
Lena Hjalmarsson (C)
Sven Blom (C)
Anki Lundin (C)
Pär Skagerling (C)

Ur Alf Nilsson (L)
Mattias Skantz (L)

Kjell Kvarnström (KD)
Christer Spett (KD)

Andreas Eriksson (S) 
Daniel Schanzer-Larsen (S)
Bertil Wanke (S)
Camilla Andersson (S)
Eva-Marie Olsén (S)
Alf Eriksson (S)
Solweig Jansson Olsén (S)

Petter Gustafsson (V)
Carina Thorberg (V)

Annika Nordin (KP)
Jeanette Magnusson (KP)

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Kommunsekreterare

Kontakt

Ordförande
Uwe Weigel (C)
Telefon: 0281-715 59
070-537 15 59

Sekreterare
Mikael Granath
Tel: 0281-750 08
E-post

Sekreterare
Sara Beya Brand
Telefon: 0281-750 21
e-post

Redaktörer - Webmail