Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och fungerar  ungefär som riksdagen i landet. I Vansbro kommun har fullmäktige 31 folkvalda medlemmar (ledamöter). Fullmäktiges uppgift är att fatta övergripande beslut om viktiga kommunala frågor. En sådan är kommunens budget, där fullmäktige pekar ut och ger pengar till kommunens verksamheter och talar om vilka mål som ska nås.

Tid och plats:

Kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda till Pelarsalen, Medborgarhuset i Vansbro, och är öppna för allmänheten. En vecka innan mötet annonseras det ut i lokalbladet, och på hemsidan finns hela ärendelistan. Tiden är normalt klockan 18.00 i Pelarsalen, om inte annat anges i kallelse och annons.

Sammanträdesdagar 2018:
27 februari
24 april
28 maj
25 juni
25 september
29 oktober
11 december
28 januari 2019

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Moderaterna (M) 3
Centerpartiet (C) 8
Kristdemokraterna (KD) 4
Socialdemokraterna (S) 8
Vänsterpartiet (V) 2
Landsbygdspartiet Oberoende (LPO) 3
Kommunpartiet (KP) 2
Sverigedemokraterna (SD) 1*
Totalt antal mandat 31

*ledamot kunde inte utses


ORDINARIE LEDAMÖTER

Ålderspresident:
Uwe Weigel (C), telefon: 0281-715 59, 070-537 15 59
Ordförande:
ej vald än
1:e vice ordförande:
ej vald än
2:e vice ordförande:
ej vald än

Ledamöter:
Pär Skagerling (M)
Karl Björklund (M), telefon: 0281-71537, 070-6007045
Stefan Olsson (M)

Stina Munters (C), telefon: 0281-75001, 070-5559720
Lars-Olov Liss (C), telefon: 0281-202 60, 070-302 00 95
Anneli Hultgren (C), telefon: 070-377 42 31
Annika Simm-Eriksson (C), telefon: 0281-221 38, 070-537 49 21
Gustav Tällberg (C)
Ulrika Halvars (C)
Anders Lundin (C), telefon: 0281-330 40, 070- 354 11 07

Torsten Larsson (KD), telefon: 0281-719 41, 070-548 07 05
André Ihlar (KD)
Nathalie Larsson Berglund (KD)
Christer Spett (KD)

Anders Edlund (S), telefon: 070-667 86 77
Monica Ericsson (S), telefon: 0281-207 91, 070-324 84 48
Nils-Erik Edlund (S), telefon: 0281-207 29, 070-224 45 95
Karin Sjöberg (S), telefon: 0281-133 38, 070-644 86 56
Nall Lars-Göran Andersson (S), telefon: 0281-301 81, 070-367 88 95
Renate Särnmo (S), telefon: 0281-120 35, 070-173 56 25
Finns Andreas Eriksson (S)
Ulrika Gärds Forsberg (S), telefon: 070-584 75 64

Gunnel Gustafsson (V), telefon: 0281- 133 09, 073-074 89 88
Jonas Gustafsson (V)

John A Säljgård (LPO)
Anders Hed (LPO)
Therese Henrikssen (LPO)

Wahan Ohaness Harutun (KP), telefon: 0281-719 25, 070-341 04 19
Per Rostgaard Evald (KP), telefon: 0281-122 44, 073-501 85 40

ERSÄTTARE
Jimmy Geschvind (M)
Magdalena Busk (M)

Gunnilla Munters (C)
Leif Nilsson (C)
Lovisa Berglund (C)
Michael Sanneviken (C)

Dan Hellenberg (KD)
Elisabeth Svensson (KD)

Lennart Skansens (S)
Zenitha Hermansson (S)
Johnny Gunnarsson (S)
Yvonn Edlund (S)

Kurt-Lennart Karlsson (V)
Birgitta Karlsson (V)

Mathias Johansson (LPO)
Mattias Berglund (LPO)

Grazyna Björklund (KP)
Bosse Engzell (KP)

Senast uppdaterad: 19 oktober 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Kommunsekreterare

Kontakt

Ordförande
Uwe Weigel (C)
Telefon: 0281-715 59
070-537 15 59

Sekreterare
Mikael Granath
Tel: 0281-750 08
E-post

Sekreterare
Sara Beya Brand
Telefon: 0281-750 21
e-post

Redaktörer - Webmail