Kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsens uppgifter hör bland annat att bereda och föreslå beslut till kommunfullmäktige, att planera, följa upp och ansvara för förvaltningens ekonomi och verksamhet samt företräda kommunen som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för bland annat räddningstjänst, kultur och fritid, kollektivtrafik, gator och vägar, renhållning samt vatten och avlopp. Kommunstyrelsen består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Under kommunstyrelsen finns fyra utskott. 
 

Sammanträdesdagar 2019
7 januari
15 januari
12 februari
12 mars
9 april
14 maj
11 juni
9 juli
17 september
15 oktober
5 november
3 december
14 januari 2020
 

Ordförande:
Stina Munters (C), telefon: 0281-59 60 75, 070-555 97 20
1:e vice ordförande:
Lars-Olov Liss (C), telefon: 0281-202 60, 070-302 00 95
2:e vice ordförande:
Nils-Erik Edlund (S), telefon: 0281-207 29, 070-224 45 95

Ordinarie ledamöter:
Anneli Hultgren (C)
Torsten Larsson (KD)
Nathalie Larsson Berglund (KD)
John Säljgård (LPO)
Pär Skagerling (M)
Monica Ericsson (S)
Nall Lars-Göran Andersson (S)
Kurt-Lennart Karlsson (V)

Ersättare
Leif Nilsson (C)
Ulrika Halvars Bajer (C)
Lovisa Berglund (C)
Anders Lundin (C)
Christer Spett (KD)
Anders Hed (LPO)
Magdalena Busk (M)
Karin Sjöberg (S)
Ulrika Gärds Forsberg (S)
Andreas Eriksson (S)
Gunnel Gustafsson (V)

Senast uppdaterad: 4 januari 2019
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Kommunsekreterare

Kontakt

Ordförande
Stina Munters (C)
Telefon: 0281-750 01
e-post

Sekreterare
Sara Beya Brand
Telefon: 0281-750 21
e-post

Sekreterare
Mikael Granath
Tel: 0281-750 08
E-post

Redaktörer - Webmail