Kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsens uppgifter hör bland annat att bereda och föreslå beslut till kommunfullmäktige, att planera, följa upp och ansvara för förvaltningens ekonomi och verksamhet samt företräda kommunen som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för bland annat räddningstjänst, kultur och fritid, kollektivtrafik, gator och vägar, renhållning samt vatten och avlopp. Kommunstyrelsen består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Under kommunstyrelsen finns fyra utskott. 

Sammanträdesdagar 2017
17 januari
14 februari
14 mars
11 april
16 maj
7 juni
4 juli
29 augusti
3 oktober
31 oktober
28 november
19 december
16 januari 2018

Ordförande:
Stina Munters (C), telefon: 0281-59 60 75, 070-555 97 20
1:e vice ordförande:
Nils-Erik Edlund (S), telefon: 0281-207 29, 070-224 45 95
2:e vice ordförande/ledamot: 
Vakant (C)

Ordinarie ledamöter:
Anders Lundin (C), telefon: 070-354 11 07
Lars-Olov Liss (C), telefon: 0281-202 60, 070-302 00 95
Anneli Hultgren (C), telefon: 070-377 42 31

Monica Ericsson (S), telefon: 0281-207 91, 070-324 84 48
Anders Edlund (S), telefon: 070-667 86 77
Nall Lars-Göran Andersson (S), telefon: 0281-301 81, 070-367 88 95

Torsten Larsson (KD), telefon: 0281-719 41, 070-548 07 05

Wahan Harutun (KP), telefon: 0281-719 25, 070-341 04 19

Ersättare
Sören Johansson (C)
Fredrika Hult Pettersson (C)
Lovisa Berglund (C)

Karin Sjöberg (S)
Ulrika Gärds Forsberg (S)
Jennie Johansson (S)
Andreas Eriksson (S)

André Ihlar (KD)

Mathias Johansson (-)

Robert Holter (M)

David Gustafsson (L)

Senast uppdaterad: 16 november 2017
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Kommunsekreterare

Kontakt

Ordförande
Stina Munters (C)
Telefon: 0281-750 01
e-post

Sekreterare
Sara Beya Brand
Telefon: 0281-750 21
e-post

Sekreterare
Mikael Granath
Tel: 0281-750 08
E-post

Redaktörer - Webmail