Kommunstyrelsens utskott

Utskotten har i huvudsak en beredande funktion. De bereder ärenden inom respektive sakområde. Kommunstyrelsen har ansvaret för såväl beslut som genomförande och återkoppling och verksamheterna är samlade inom en och samma förvaltning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande
Stina Munters (C)

Ledamöter
Nall Lars-Göran Andersson (S)
Nils-Erik Edlund (S)
Lars-Olov Liss (C)

Kommunstyrelsens utskott leva och bo

Ordförande
Nils-Erik Edlund (S)

Ledamöter
Vakant (C)
Anders Lundin (C)
Sören Johansson (C)
Anders Edlund (S)


Kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete

Ordförande 
Lars-Olov Liss (C)

Ledamöter
André Ihlar (KD)
Ulrika Gärds Forsberg (S)
Fredrika Hult Pettersson(C)
Jennie Johansson (S)


Kommunstyrelsens utskott omsorg

Ordförande
Nall Lars-Göran Andersson (S)

Ledamöter
Monica Ericsson (S)
Anneli Hultgren (C)
David Gustafsson (L)
Torsten Larsson (KD)

Ersättare
Karin Sjöberg (S)
Lovisa Berglund (C)

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Informationsansvarig

Kontakt

Sekreterare
Sara Beya Brand
Tel. 0281-750 21
E-post

Sekreterare
Mikael Granath
Tel: 0281-750 08
E-post

Redaktörer - Webmail