Jävsnämnden

Jävsnämndens uppgift är att hantera tillsynen (myndighetsutövning) över kommunens egen verksamhet. Jävsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Ordförande
Sven Blom, (C)

Vice ordförande
Bertil Wanke, (S)

Ordinarie ledamöter
Margareta Lisspers (C)
Annika Simm Eriksson (C)
Renate Särnmo (S)

Ersättare
Lena Hjalmarsson (C)
Michael Eriksson (C)
Elsemari Harutun (KP)
Alf Eriksson (S)
Sten-Åke Holmberg (S)

Senast uppdaterad: 15 november 2017
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Informationsansvarig

Kontakt

Ordförande
Sven Blom (C)

Sekreterare
Mikael Granath
Tel: 0281-750 08
E-post

Sekreterare
Sara Beya Brand
Tel. 0281-750 21
E-post

Redaktörer - Webmail