Valnämnden

Valnämnden är en kommunal nämnd. Den utser valförrättare och är vald av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande.

I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha en valnämnd.
Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val och folkomröstningar. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Sven-Erik Andersson (C)

Vice ordförande
Inger Magnusson (S)

Ledamöter
Ewa Säther-Elofsson (C)
Stefan Olsson (M)
Margot Stövling (S)

Ersättare
Anna Weigel (C)
John Stenback (KD)
Lena Hjalmarsson (C)
Karin Sjöberg (S)
Jeanette Magnusson (KP)

Senast uppdaterad: 15 november 2017
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Informatör

Kontakt

Ordförande
Sven-Erik Andersson (C)

Sekreterare
Mikael Granath
Tel: 0281-750 08
E-post

Sekreterare
Sara Beya Brand
Tel. 0281-750 21
E-post

Ladda ner

Redaktörer - Webmail