Stiftelsen Vansbrohem

Vansbrohem är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Vansbro Kommun. Vansbrohem äger och förvaltar 726 lägenheter samt 38 lokaler. Som ett allmännyttigt bostadsföretag driver Vansbrohem vår verksamhet utan vinstintresse. Vansbrohem har som målsättning att erbjuda bostäder med bra kvalitet i en god boendemiljö inom Vansbro Kommun, till en attraktiv kostnad.

Ordförande
Torsten Larsson (KD)

Vice ordförande
Nall Lars-Göran Andersson (S) 

Ledamöter
Anneli Hultgren (C)
Sören Johansson (C)

Ersättare
Anders Lundin (C)
Mathias Johansson (LPO)
Magdalena Busk (M)
Kurt-Lennart Karlsson (V)
Per Månsson (V)

Senast uppdaterad: 2 januari 2019
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail