Servicedeklarationer

I kommunens vision står det att: "Vansbro kommun ska vara
en attraktiv kommun, där människor kan finna både arbetsglädje och livskvalitet”

Alla kommuninvånare som har kontakt med anställda i Vansbro kommun ska få ett bra bemötande och tillgängligheten ska vara god. Vansbro kommun vill vara en förebild när det gäller dessa frågor.

För att du som kommuninvånare ska veta vilken grad av service du kan förvänta dig, har kommunstyrelsen fastställt servicedeklarationer för respektive verksamhet.

Du kan även lämna synpunkter med hjälp av vår ”hjälp oss att bli bättre”-blankett som du hittar till höger under ”ladda ner” sektionen.

Senast uppdaterad: 1 November 2016
Uppdaterad av:
Informationsansvarig: Kommunikatör

Redaktörer - Webmail