Upphandlingar

All upphandling som sker inom Vansbro kommun ska ske i enighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagens syfte är att behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt att genomföra upphandlingar öppet.

Förutom reglerna i LOU så har Vansbro kommun interna krav som bygger på miljöhänsyn, ett effektivt utnyttjande av upphandlingsresurser samt ett professionellt och enhetligt agerade på leverantörsmarknaden.

Klicka för att se aktuella upphandlingar i Vansbro Kommun. 
 

Senast uppdaterad: 1 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Upphandlare/utredare

Kontakt

Tobias Eriksson
Utredare
Tel. 0281-753 56
E-post. tobias.eriksson@vansbro.se

Se även

Redaktörer - Webmail