Konsumentvägledning

Alla kommuninvånare kan vända sig till konsumentvägledningen för att få: 
• Råd inför köp av varor och tjänster
• Information om rättigheter och skyldigheter som konsument
• Råd och hjälp vid reklamationer
när du inte kan komma överens med säljaren
• Råd i hushållsekonomiska ärenden
till exempel skäliga kostnader i hushållet utifrån Konsumentverkets årliga beräkningar

Kontakt
Telefontid (med reservation för tillfälliga ändringar)
Måndagar
Klockan 14.00-16.00
Torsdagar
Klockan 9.30-11.30

Besökstid
Endast förbokade besök.
Besöksadress Medborgarhuset.
 

 

Senast uppdaterad: 14 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Sussie Brandt

Redaktörer - Webmail