Konsumentvägledning

Alla kommuninvånare kan vända sig till konsumentvägledningen för att få: 
 • Råd inför köp av varor och tjänster
• Information om rättigheter och skyldigheter som konsument
• Råd och hjälp vid reklamationer
när du inte kan komma överens med säljaren
• Råd i hushållsekonomiska ärenden
t ex skäliga kostnader i hushållet utifrån Konsumentverkets årliga beräkningar


Kontakt
Telefontid (med reservation för tillfälliga ändringar)

Torsdagar
Kl. 8.00-12.00

Telefon 0281-750 48 

E-post

Du kan även använda e-post för att komma i kontakt med konsumentvägledaren
konsument@vansbro.se  

Besökstid
Endast förbokade besök.
Besöksadress Medborgarhuset.
 

 

Senast uppdaterad: 4 september 2014
Uppdaterad av: Åsa Larsson
Informationsansvarig: Marie Hellberg

Redaktörer - Webmail