Finansiering

Om du har behov av finansiering i ditt företag så kan vi lotsa vi dig rätt. Nedan presenteras stöd som kan bli aktuella och tillsammans hjälper vi dig fram till en komplett ansökan.

Regionala stöd och annan finansiering

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja regionalt bidrag till företagsutveckling dessutom finns ett program för landsbygdsutveckling där det går att söka olika företagsstöd. En guide finner du under "Ladda ner".

Almi Dalarna arbetar med rådgivning kring innovationer och finansiering.
Hos dem finns möjlighet att söka lån vid investeringar, innovationsbidrag och konsultcheckar. 

 

 

 

Senast uppdaterad: 4 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Oskar Lundgren

Kontakt

Näringslivschef
Oskar Lundgren
0281-752 54
E-post

 

Redaktörer - Webmail