Mark och lokaler

Lediga lokaler

Företag som söker lediga lokaler i Vansbro för sin verksamhet kan vända sig till oss på Näringslivssamverkan. Vi kan föreslå lämpliga lokaler samt medverka till visning av dem. Här finns en förteckning över tillgängliga industritomter.

Mark

Näringslivssamverkan kan föreslå lämplig mark och förmedla kontakt med markägare, när denne är annan än kommunen, då ett företag har önskemål att bygga för sin verksamhet. Vi medverkar också som lots inom den kommunala förvaltningen för att underlätta hanteringen av byggnadsärenden.

Senast uppdaterad: 21 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Oskar Lundgren

Kontakt

Oskar Lundgren
Näringslivschef
0281-752 54
E-post

Se även

Redaktörer - Webmail