Lediga industritomter

Just nu finns följande lediga områden för industriändamål i Vansbro kommun. Se kartor i pdf-form till höger på sidan för mer information. 

Grönalid
Området (38 787 kvadratmeter) vid nya Brandstationen
• Detaljplanelagt för industri.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Högsta byggnadshöjd är 15 meter.
• Inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas.
• Vatten/avloppsanslutning finns indraget till Brandstationen.

Övriga områden på Grönalid

• Detaljplanelagt för småindustri.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Undantaget är området om 13 734 kvadratmeter (se karta i pdf-form till höger på sidan), vilket har högsta höjd på sju meter.
• Största byggnadsarea är 35 procent av tomtarean.
• Vatten/avloppsanslutning finns avsatt till varje område.

Kvarnåker
• Detaljplanelagt för industri.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Högsta byggnadshöjd är åtta meter.
• Största byggnadsarea är 35 procent av tomtarean.
• Vatten/avlopp finns indraget till potentiellt fem tomter.

Propellervägen
• Detaljplanelagt för småindustri.
• Högsta byggnadshöjd är nio meter.
• Finns inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas.
• Vatten/avloppsanslutning finns indraget.

Västra Vansbro
Områden på 5 798 kvadratmeter respektive 1 665 kvadratemeter
• Detaljplanelagd för småindustri.
• Högsta byggnadshöjd är sju meter.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Finns inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas.
• Vatten/avlopp finns indraget.

Övriga områden i västra Vansbro:
• Detaljplanelagd för småindustri.
• Högsta byggnadshöjd är tio meter på det 42 908 kvadratmeter stora området (se karta i pdf-form till höger på sidan). Området på 16 442 kvadratmeter har en högsta byggnadshöjd på åtta meter.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Största byggnadsarea är 30 procent av tomtarea.
• Vatten/avlopp finns draget i närliggande lokalgata, och kan kopplas in på områdena.

Elanslutning
El finns inte indraget till industriområdena, men däremot till närliggande fastigheter. Potentiella företag, vilka bygger på tomterna, ordnar egen elanslutning efter kontakt med Ellevio.

Är du intresserad av en eller flera industritomter i Vansbro kommun eller har andra frågor som rör ämnesområdet? Tveka inte att kontakta oss! Utredare Tobias Eriksson nås på telefon 0281-753 56 eller e-post, alternativt näringslivschef Oskar Lundgren på telefon 0281-752 54, eller e-post.
 

Senast uppdaterad: 9 augusti 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Thomas Carlsson

Ladda ner

Redaktörer - Webmail