Språkstöd för arbetsplatser med nyanlända

Behöver din arbetsplats stöd i hur ni kan underlätta för nya medarbetare som lär sig svenska? På www.ya-delegationen.se/handledarutbildning/handledarstod hittar du ett nytt språkstöd; Språkutvecklande arbetsplats. Klicka på de gröna boxarna längst till höger (dator/surfplatta) eller längst ner (mobil).

Stödet är generellt och kan användas av alla arbetsplatser med anställda, praktikanter eller elever, som behöver stöd i att utveckla sin svenska. Språkstödet är kortfattat, konkret och praktiskt. Innehållet består av korta filmer, sketchnotes och mallar. Det är kostnadsfritt och ingen registrering behövs. Spara ner YA-logotypen på din mobils hemskärm, så kommer du åt handledar- och språkstödet lika enkelt som en app.

Yrkesintroduktionsanställningar (YA) – Lär jobbet på jobbet
YA-anställningar förenar arbete och lärande på arbetsplatsen, underlättar arbetsgivares kompetensförsörjning och ger unga en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

YA-delegationen är en statlig kommitté med ett operativt och utåtriktat uppdrag som stödjer arbetsmarknadens parter i utvecklingen av lärandet på arbetsplatserna. Läs mer på www.ya-delegationen.se.

 

Senast uppdaterad: 17 mars 2016
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail