Avfall och återvinning

Du som företagare har ansvar för att ditt avfall tas omhand på rätt sätt. 

Kommunen har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. För verksamhetsavfall kan företaget anlita annan transportör/mottagare. Verksamheten ska ha dokumentation över uppkommet avfall och ha koll på att den som transporterar har tillstånd för detta.

Om en verksamhet själv transporterar farligt avfall som uppkommit i verksamheten krävs det tillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen beroende på mängd som ska transporteras. Det finns ingen nedre gräns för anmälningsplikten. Det går bra att anlita godkänd transportör för att hämta avfallet på plats.

Exempel på vanliga typer av farligt avfall är elektronik, lysrör, batterier, lösningsmedel, färgrester och oljor. Dessa har klassats som farligt avfall eftersom de till exmepl kan vara cancerogena, frätande eller giftiga, eller innehålla tungmetaller som kvicksilver, bly, kadmium eller svårnedbrytbara organiska föreningar.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail