Bygglov

Det behövs oftast ett bygglov om du vill bygga ett hus, bygga till eller göra vissa ändringar. Det kan även behövas bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur.

Hos kommunens miljö- och byggenhet kan du få svar på om du behöver bygglov och hur du ansöker om det. Se länkar till höger.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail