Lantbruk och djurhållning

Här samlar vi information som kan vara bra för dig som har lantbruk eller djurhållning i Vansbro kommun. Det kan finnas flera olika områden som berör din verksamhet.

Miljö- och byggenheten utför tillsyn enligt miljöbalken på lantbruk i kommunen. Miljöpåverkan sker vid till exempel lagring och spridning av gödsel, användning av bekämpningsmedel, kemikalier, transporter och djurhållning. Större lantbruk måste därför söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet innan de får starta.

Inom område för detaljplan krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur. Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i vissa fall kan bli besvärande för omkringboende som kan störas av djuren. Tillstånd prövas av miljö- och byggenheten.

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller sällskapsdjur, hästar eller pälsdjur måste söka tillstånd enligt djurskyddslagen. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län som ansvarar för djurskyddstillsynen i hela länet sedan 2009.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail