Folköl, tobak eller läkemedel

Näringsidkare som vill bedriva detaljhandel med folköl eller tobak måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska först anmäla det till Läkemedelsverket.

Miljö- och byggenheten i Vansbro kommun har tillsyn över all försäljning.       Se länk till höger.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail