Lotteritillstånd

Huvudregeln i lotterilagen är att lotterier inte får anordnas utan tillstånd. Ett tillstånd kan i princip bara ges till ideella föreningar med allmännyttig verksamhet. Regler och ansökningsblankett hittar du till höger.

Vill du kontakta handläggare ringer ni växeln 0281-750 00 och ber dem koppla dig till handläggare för lotteritillstånd.

Kommunen handlägger endast tillstånd för kommunala lotterier, för en mer omfattande verksamhet är det Länsstyrelsen eller Lotteriinspektionen som ger tillstånd.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail