Miljöprövningar

Flera verksamheter omfattas av krav på anmälan eller tillstånd enligt miljöprövningsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det kan gälla till exempel bensinstationer, lantbruk, metall- eller träindustrier, kemtvättar, mellanlagring av avfall, installation av värmepump, vindkraftverk, hygienlokaler, bassängbad, skolor och förskolor och mycket annat.

Verksamheter med mycket stor miljöpåverkan klassas som A-verksamheter, som kräver tillstånd från miljödomstolen. B-verksamheter prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, medan Vansbro kommuns miljö- och byggenhet (på uppdrag av Kommunstyrelsen eller Jävsnämnden) prövar anmälningspliktiga C-verksamheter.

Miljö- och byggenheten utför även tillsyn över de verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, så kallade U-verksamheter.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail