Avgifter

Avgift för registrering
När du anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska du betala en avgift som motsvarar kostnaden för en timmes handläggning (980kr). Samma år som verksamheten startar börjar den årliga kontrollavgiften att tas ut baserad på antalet kontrolltimmar verksamheten meddelats vid registrering. 

Årlig kontrollavgift
Kontrollavgiften ska betalas varje år i förskott. Avgiftens storlek beror på typen av verksamhet och din verksamhets omfattning. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen upphört. Kom därför ihåg att anmäla betydande ändringar eller upphörande av verksamheten innan årsskiftet.

Gällande taxa är fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF §131.
 

Senast uppdaterad: 23 september 2016
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail