Medier på flera språk

Flagga med olika flaggor för språk - commons
Biblioteket i Vansbro erbjuder böcker på andra språk än svenska. Först och främst försöker vi köpa in böcker på de övriga språk som finns representerade i större utsträckning.

Saknar du ditt språk? Kom till biblioteket så hjälper vi dig att hitta böcker, antingen via länsbiblioteket i Falun eller via Internationella biblioteket i Stockholm.

 

Senast uppdaterad: 1 juni 2016
Uppdaterad av: Monica Danielsson
Informationsansvarig: Bibliotekschef

Kontakt

Bibliotekschef:
Monica Danielsson

Vansbro bibliotek
tel. 0281-750 50
bibliotek@vansbro.se

Järna bibliotek
tel. 0281-753 30
bibliotek.jarna@vansbro.se


 

 

Redaktörer - Webmail