När krävs bygglov?

Bygglovsplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. 

Bygglov krävs för att 

 • uppföra byggnad och göra tillbyggnad 
 • ta i anspråk byggnad helt eller delvis för annat ändamål 
 • inreda ytterligare bostad eller lokal 
 • utföra nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana, golfbana, begravningsplats, tunnel och bergrum 
 • inrätta cisterner 
 • uppföra radio- eller telemast och vindkraftverk 
 • uppföra mur eller plank 
 • anordna parkeringsplatser 
 • göra väsentliga ändringar i ovanstående anläggningar  

Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att
 

 • färga om byggnader, byta fasad- och takmaterial som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär 
 •  sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 •  uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnad för jordbruk, skogs-bruk eller därmed jämförlig näring
 •  Särskilda bestämmelser gäller för en- och tvåbostadshus. 

Ligger bygget inom 100 meter från stranden krävs strandskyddsdispens.

Information om gällande planer och områdesbestämmelser får du på Miljö- och Byggkontoret. Här kan vi utläsa hur mark- och vattenanvändningen är på fastigheter och byggrätter. Hit kan du som fastighetsägare också vända dig om du vill ha en gällande plan omprövad för annat ändamål än idag.

Tillbaka till bygglov

Senast uppdaterad: 13 september 2011
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail