Ansökan om bygglov

För att inte komma i situationen att ha missat att söka bygglov och därmed tvingas till särskilda sanktioner bör man i god tid kontakta Miljö- och Byggkontoret för att få besked om bygglov behövs.

En tidig kontakt med kommunen brukar oftast också vara bra för att i sina planer tidigt få råd i allmänhet och information om samhällets krav. Detta brukar underlätta bygglovsprövningen väsentligt.

Senast uppdaterad: 13 september 2011
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail