Bygga nytt

För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov. 
I allmänt språkbruk är byggnad en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. 
I tillämpningen av bygglagstiftningen har begreppet dock fått en något vidare tillämpning. Ett villabygge med rest stomme, husvagn med förtält, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt har t.ex. ansetts som byggnad vid bygglovsprövning.

Tillbaka till bygglov

Senast uppdaterad: 13 september 2011
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail