Ändra byggnadens yttre utseende

Både inom och utom detaljplan krävs inte bygglov för att:

  • Måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att:

  • Ändra byggnadens utseende väsentligt, t.ex att byta eller ta upp ett fönster i fasaden.

     

  • Sätta upp skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana.

     

  • I vissa fall montera solfångare

Tillbaka till bygglov

Senast uppdaterad: 13 september 2011
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail