Ändra inomhus

Ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov. Men om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs bygglov.
 
För vissa invändiga ändringar ska byggherren dock lämna in en bygganmälan, exempelvis för ändring som berör bärande delar eller avsevärt påverkar byggnadens planlösning.
 
Installation eller väsentlig ändring av eldstäder, rökkanaler, ventilationsanordningar, vatten och avlopp eller hissar kräver också bygganmälan.

Tillbaka till bygglov

Senast uppdaterad: 13 september 2011
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail