Ändrad användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.
 
Förändringen måste emellertid vara väsentlig t.ex. från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.
 
Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Tillbaka till bygglov

Senast uppdaterad: 13 september 2011
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail