2014-07-24

Samtliga räddningstjänster i länet och Länsstyrelsen Dalarna varnar för att det är mycket stor brandrisk i nästan hela länet. Skogsbrukare och andra som arbetar i skog och mark, men även allmänheten, uppmanas att vara försiktiga.

Du som arbetar i skog och mark rekommenderas att vara mycket försiktig, speciellt vid användning av markberedare. I närheten av maskinen är det bra om en person finns till hands och kan ingripa med släckutrustning.

Det är också eldningsförbud i hela länet och all öppen eld är förbjuden. Att använda en grill i sin egen trädgård under uppsikt går fortfarande bra. Men tänk på att engångsgrillar kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld.

Läs mer om aktuella brandrisker på Dalarnas kriswebb. 

 

Senast uppdaterad: 13 augusti 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail