Vanliga frågor

Vad krävs för att starta livsmedelsverksamhet?
Kontakta Miljö- och byggenheten, din verksamhet kan behöva registreras eller godkännas. Lokalen ska vara lämplig, man behöver i regel ha personaltoalett, omklädningsrum, städutrymme och avfallsutrymme. Handtvättställ ska finnas i anslutning till beredning. Inredningen och ytor som livsmedel kommer i kontakt med ska vara släta och lätta att rengöra. Ventilationen ska vara anpassas efter verksamhetens omfattning. Ni måste även ha ett fungerande system för egenkontroll, anpassat efter just er verksamhet.

Måste jag gå en utbildning?
Det krävs att man har tillräckligt med kunskap i livsmedelshygien för den typ av verksamhet man ska driva. Man är även ansvarig för att personal får utbildning. Vi rekommenderar att man går en kurs. Det finns flera olika företag som ordnar kurser, det finns även webbaserade kurser och utbildningar.

Vad är egenkontroll?
Du ansvarar för att de livsmedel som säljs/serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. I din egenkontroll ska du ha identifierat vilka faror och risker som finns i din verksamhet och ha rutiner för att förhindra och förebygga dessa. Det finns inte exakt reglerat i lagen hur egenkontrollen ska se ut, men din egenkontroll ska vara anpassad efter de risker som finns i din verksamhet. Läs mer under rubriken egenkontroll.

Kan miljö- och byggenheten hjälpa mig med egenkontrollen?
Vi kan inte hjälpa dig att bygga upp dig egenkontroll på grund av risken för jäv (eftersom vi har tillsyn hur ni utför er egenkontroll). Det finns branschorganisationer och konsultföretag att ta hjälp av. Vi ger gärna tips och råd hur ni kan gå tillväga. Läs mer om detta i broschyren "Rådgivning inom livsmedelskontrollen".

Kan man ha livsmedelsverksamhet i sitt eget hem?
Så länge livsmedelshanteringen kan ske på ett hygieniskt sätt och att reglerna i livsmedelslagstiftningen uppfylls går det bra. Du bör vara medveten om att det innebär att vi som kontrollmyndighet har rätt och skyldighet att utföra kontroll i ditt hem.

Läs mer vanliga frågor och svar på Livsmedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 18 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Kontakt

Miljö- och byggenheten
0281-750 00 (växeln)
miljo-bygg@vansbro.se

Redaktörer - Webmail