Livsmedel

Flera verksamheter som hanterar livsmedel omfattas av kravet på registrering. Anmälan om registrering ska lämnas till miljö- och byggenheten i Vansbro kommun senast 10 arbetsdagar innan verksamheten påbörjas. Läs mer på miljö- och byggenhetens sida Livsmedel.

Läs mer om reglerna på miljö- och byggenhetens sida om livsmedel.

Livsmedelsverket har mycket information om att starta och driva livsmedelsföretag.

 

Senast uppdaterad: 5 oktober 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail