Brandfarliga & explosiva varor

Det krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Det krävs även tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Hos Räddningstjänsten i Vansbro kommun kan du ansöka om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. 

Du har även en informationsplikt enligt lag till miljö- och byggenheten när du ska förvara dieselbrännolja, eldningsolja och spillolja över en viss mängd, eller om du ska hantera brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Det gäller både privatpersoner och företag.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail