Tomgångskörning


Illustration: Danderyds kommun.

I Vansbro kommun får du inte låta bilen gå på tomgång i mer än en minut.

De enda undantagen från regeln är om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, exempelvis i trafikkö, eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning, till exempel en anordning på en sopbil.

Du kan hitta regeln om tomgångskörning i Vansbro kommun lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, se länk till höger.

Det är särskilt viktigt att undvika tomgångskörning när bilen är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast. Använd därför motorvärmare när det är kallare än tio grader ute.

Läs gärna mer i energimyndighetens broschyr Använd din motorvärmare, som du hittar här till höger. Där kan du få information om hur motorvärmare ska användas vid olika utetemperaturer, nyttan med motorvärmare samt olika tekniker som finns tillgängliga för att underlätta användningen av motorvärmare.

Varför är det farligt och vad kan vi mer göra?
Tomgångskörning kan vara störande och kan dessutom ge hälsoproblem för människor då avgaserna innehåller cancerogena ämnen. Avgaserna kan även ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Halterna inne i en bil blir två till tre gånger så höga som utanför. Tänk också på att barn är extra känsliga, tomgångskörning vid till exempel en förskola är direkt skadligt.

Om någon bryter mot regeln om tomgångskörning så börja med att prata med den som har bilen igång. Skulle inte det hjälpa kan du göra en anmälan till polisen eftersom det är ett brott mot föreskrift. Telefonnumret till polisen i icke akuta ärenden är 114 14. Här kan du läsa mer om tomgångskörning.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail