Täcklock

För att förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem kan du använda dig av täcklock som du bland annat kan få tag på på följande sätt

1. Kontrollera med din VA-leverantör om denne har täcklock att låna eller dela ut.

2. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om de har täcklock att låna eller dela ut.

3. Köp ett eget täcklock från en butik inom vatten och avlopp. 

Du kan också läsa mer på Dala Vatten och Avfalls webbsida där det finns tips på hur du kan skydda din golvbrunn www.dalavattenavfall.se

Senast uppdaterad: 20 april 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Säkerhetssamordnare

Redaktörer - Webmail