Tillfälliga farthinder

Om du upplever att trafiken kör för fort i ditt bostadsområde så kan blomlådor som placeras ut på vägen vara ett kortsiktigt sätt att försöka sänka hastigheten. 

Lådorna får ställas ut tidigast den 1 maj under förutsättning att gatan och trottoaren först blivit sopad. Senast den 30 september ska lådorna tas bort. Förvaring av lådorna vintertid ska ske på privat mark.

För att skapa förståelse är det viktigt att du som fastighetsägare informerar de boende efter gatan om skälet varför blomlådor bör placeras ut. Visar det sig att du och dina grannar har ett gemensamt intresse samla då in namnunderskrifter. För att tillstånd ska kunna ges måste en majoritet av boende längst gatan vara positiva till att blomlådor ställs ut.

En ansvarig kontaktperson måste utses som skickar in ansökan till kommunen och är kommunens kontaktperson.

Det är du själv som bekostar samt ansvarar för tillverkning, underhåll och förvaring av blomlådorna. Det är viktigt att blomlådorna utformas enligt den ritning som kommunen tillhandahåller och att reflexerna som monteras på lådan är utformad för sitt ändamål. Det är inte tillåtet att montera på ex.vis cykelreflexer eller liknande.

Utplacering av blomlådorna ska ske i samråd med Vansbro kommun.

Tillstånd ges för ett år i taget och kommunen garanterar inte att blomlådor som ställts ut ett år tillåts ställas ut kommande år.

Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Samhällsbyggnadschef

Redaktörer - Webmail