Brandkunskap för alla (BKA)

Utbildningen medför ett ökat riskmedvetande, att tänka förebyggande, handla rätt när olyckan är framme samt att rätt kunna använda de brandredskap som finns i vår omgivning.

Kursen omfattar två till tre lektionstimmar, beroende på deltagarnas behov.

KURSINNEHÅLL:
• Brandorsaker
• Brandförlopp
• Brandförebyggande åtgärder
• Larmning
• Utrymning
• Brand i kläder
• Brännskador
• Handbrandsläckare
• Brand i gryta

Kursen anpassas efter målgruppens verksamhet eller de risker som finns i dess närhet.

FRÅGOR?
Kontakta Mattias Ström som är kursledare för utbildningen.
 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Mattias Ström
0281-75 228
mattias.strom@vansbro.se

Redaktörer - Webmail