Hjärt och lungräddning (HLR)

Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper i att ge livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp.
Kursen omfattar 2-3 lektionstimmar (beroende på deltagarnas förkunskaper).

Innehåll:
• Kontroll av medvetande - andning - puls
• Ta hand om en medvetslös - fria luftvägar, framstupa sidoläge
• Ge konstgjord andning vid andningsstopp
• Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
• Tillämpningsövning

FRÅGOR?
Kontakta Mattias Ström som är kursledare för utbildningen.
 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Mattias Ström
0281-75 228
mattias.strom@vansbro.se

Redaktörer - Webmail