Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Kursen ger en grund för att kunna starta upp det systematiska brandskyddsarbetet på den egna arbetsplatsen. Efter utbildningen ska deltagarna känna till den lagstiftning som finns inom området, ansvarsförhållanden och hur brandskyddsorganisationen kan byggas upp.
Kursen omfattar en halvdag.

KURSINNEHÅLL:
• Regelverk
• Dokumentation
• Brandskyddspolicy
• Brandskyddsorganisation
• Tekniska brandskyddsåtgärder
• Risker
• Checklistor
• Tillbudsrapportering
• Utbildning, övning

FRÅGOR?
Kontakta Mattias Ström som är ansvarig för utbildningen.
 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Mattias Ström
0281-75 228
mattias.strom@vansbro.se

Redaktörer - Webmail