Hundar

Du som hundägare har ansvar för att din hund mår bra. Din hund ska ha rätt mat, daglig skötsel, aktivering och mycket mera för att må bra.

Som hundägare måste du även ta hänsyn till andra människor och djur. Tänk på att många är hundrädda. Hunden ska hållas under sådan uppsikt att den inte skrämmer eller skadar någon. Under tiden 1 mars till 20 augusti får inte din hund vistas lös där vilt finns.

Kom ihåg att plocka upp
Du ska plocka upp efter din hund på alla offentliga platser, bostadsområden, gångvägar med mera. Det är ditt ansvar som hundägare, det blir mycket trevligare för oss alla om vi slipper trampa i hundbajs. I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vansbro kommun finns regler om att plocka upp efter hundar.

Klagomål gällande hund
Försök i första hand prata med hundägaren om du störs av någon hund, i många fall vet inte hundägaren om problemen. Bor ni i hyresrätt kan fastighetsägaren ställa krav på sina hyresgäster.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet från och med 1 januari 2009. De utreder eventuella fall av vanvård eller misskötsel av hund.

Miljökontoret kan ställa krav på hundägare med stöd av miljöbalken som säger ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa in uppkommer.” Om ni störs av t ex skällande hundar etc. kan vi reda ut eventuella problem med hundägaren.

Polismyndigheten har tillsyn över lösspringande djur. Påträffas lösspringande eller aggressiv hund är det Polismyndigheten som ska kontaktas. Desamma gäller om din hund blivit stulen eller sprungit bort.

Lagar och regler
Alla hundar i Sverige måste vara ID-märkta och ägarregistrerade i det Centrala hundregistret. Detta finns lagstadgat i Förordning om tillsyn över hundar.

I Vansbro kommuns allmänna lokala ordningsstadga finns även lokala regler för hund i kommunen. Läs mer i föreskriftern till höger.

Den 1 januari 2008 kom en ny Lag om tillsyn över hundar och katter. Lagen gör det möjligt för polisen att förelägga hundägaren, omhänderta hunden och även förbjuda någon att äga eller ha hand om en hund.

Senast uppdaterad: 24 april 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail