2009-12-16

Boklånare i Nås och Äppelbo

Kommunfullmäktiges har 16 november beslutat lägga ner biblioteken i Nås och Äppelbo till årsskiftet 2009/2010

Du kan nu välja Järna eller Vansbro som de bibliotek där du i fortsättningen vill hämta dina beställda böcker.

Meddela ditt val till något av våra bibliotek vid besök, per telefon eller via   e-post

Vansbro 0281-75050 

Järna 0281 75330

Nås 0281-75370 (till 30/12)

Äppelbo 0281-75299 (till 30/12)

Nås låntagare, som ej valt nytt bibliotek, överförs till Järna bibliotek efter årsskiftet. Äppelbo biblioteks låntagare överförs på samma sätt till Vansbro bibliotek

Naturligtvis kan du välja nytt bibliotek även efter årsskiftet

 

 

Senast uppdaterad: 29 december 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail