2010-02-19

Onsdagen den 3 mars håller biblioteket i Vansbro stängt hela dagen på grund av översyn av biblioteksdatasystemet.

Bibliotekets katalog kommer inte heller att vara tillgänglig på nätet under onsdagen.

Tidnings- och tidskriftsrummet i Vansbro medborgarhus hålls öppet som vanligt 8.00 - 19.00

Senast uppdaterad: 22 februari 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail