2012-11-14

Välkommen till ett första möte öppet för alla som är intresserade av att starta igång en process i kommunen som syftar till en utveckling av landsbygdsturism. 

Den 19 november klockan 18.30 på Snöå Bruk presenteras ett exempel på lyckad landsbygdsturism: Dalagård i Fors i södra Dalarna.

Syftet med mötet är att skapa förståelse för att det är entreprenörskap som måste till för att få en långsiktig och uthållig utveckling av landsbygdsturismen i vår kommun och visa vilka stödjande funktioner det finns för detta.

Arrangörerna vill också skapa förståelse för att det inte är ”kommunen” som skall ordna detta utan att utvecklingen sker hos medborgarna, föreningarna och företagen.   

De viktigaste frågorna är: hur vi går vidare tillsammans? Vad är behovet av stöd från er som vill arbeta med landsbygdsturism? 

Några av de medverkande under kvällen:    

Leif o Cecilia Öster (Dalagård) som beskriver hur de skulle gå till väga om de skulle etablera sig på Vansbro kommuns landsbygd.

Jacob Ebner, Länsstyrelsen och Scndinavian Heartland (turismutvecklingsprojekt).

Håkan Johansson, LRF (beskriver det stöd LRF kan bidra med).

Oskar Lundgren, Näringslivssamverkan (beskriver hur Näringslivssamverkan kan stötta lokala företag).

 

 

Senast uppdaterad: 14 november 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail