2015-09-08

Om det är svårt för dig att komma till biblioteket så kan biblioteket komma hem till dig med böcker efter dina önskemål!

Denna service kallas Boken kommer. Du kan få hemlevererat: vanliga böcker, böcker med STOR STIL lättläst, ljudböcker, talböcker/Daisy,
filmer, CD-musik och tidskrifter.

Välkommen till våra informationsträffar i kommunens satsning förvaltningen på plats så berättar vi mer:
8 september kl 16-18: Lokala servicepunkten i Dala-Järna, Ja Järna.
10 september kl 16-18: Lokala servicepunkten, Nås, Bygdegården
14 september kl 16-19: Lokala servicepunkten, Vansbro, biblioteket
15 september kl 16-18, Lokala servicepunkten, Äppelbo Gemenskap

 

Senast uppdaterad: 8 september 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail