2016-11-25

 
Företaget Sevab är totalentreprenör för allt grävarbete i samband med fiberutbyggnaden i Vansbro kommun. Här fick delägaren Thomas Olsson, tillsammans med medarbetaren Niklas Brandt, tidigare i höstas besök av kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) i samband med grävarbeten i Falltäppa, Skålö. Foto: Anna Nyberg.

Vansbro Fiber har nu kopplat in och driftsatt alla kunder i Skamhed, Skamsberget samt i delar av Vansbro. Dessutom är allt schaktarbete samt kanaldragning färdigställt i Skålö/Ilbäcken, till korsningen i Nordanåker. Blåsning av kabel i området inleds inom kort.
− Vi återkommer med tidplan för inkoppling i fastigheterna där, men det är glädjande att kunna berätta att det verkligen rör på sig på bredbandsområdet i kommunen.

Det säger bredbandskoordinator Rolf Eriksson som leder arbetet. Han berättar att jobbet med schaktning nu fortsätter genom Nordanåker och fram till Storbyn, där en huvudnod ska placeras.
− Vi räknar med att vara framme vid Säljevägen i början av december och schaktarbetet fortsätter så länge vädret tillåter.

Projektering av nätet för övriga delar av Dala-Järna samt Noret pågår och beräknas klart under vår/vintern.
− När tjälen har gått ur marken fortsätter vi med Storbyn samt centrala Dala-Järna, och därefter längs väg 539 mot Kvarnåker och Noret. Vi kommer att gå under järnvägen och bygga mot Västgård, Strandvägen och områdena däromkring. I takt med att projekteringen färdigställs ska vi upprätta en tidsplan för hela Dala-Järna, säger Rolf Eriksson.

Målet är att större delen av samhället ska vara försett med fiber under 2017. Om målsättningen håller beror bland annat på hur länge markarbeten tillåts under innevarande säsong, med tanke på tjäle och andra väderomständigheter.

Satt pris gäller

− För att underlätta projekteringen, och samtidigt få bästa möjliga ekonomi i projektet, är det önskvärt att alla som har bestämt sig för att ansluta sig till Vansbro Fiber skickar in avtalen nu, säger Rolf Eriksson.


Bredbandskoordinator Rolf Eriksson. Foto: Åsa Larsson.

Avtalen gick ut till hushållen tidigare under vintern, och finns även att ladda ner på vansbro.se under fliken ”Bredband”.
− Självklart kan en också kontakta mig för att få ett nytt avtal hemskickat. Vi behöver sedan få två kopior av avtalen ifyllda, undertecknade och returnerade; ett för adressaten att behålla efter påskrift från kommunen och ett exemplar som vi behåller. De som tidigare har skickat in intresseanmälan kommer att kontaktas. Fortfarande gäller givetvis den lägre anslutningsavgiften om 18 750 kronor, förklarar Rolf Eriksson.

I priset ingår allt arbete- förutom grävning från tomtgräns och in till huset- allt materiel samt inkoppling av mediabox. Samma anslutningsavgift gäller även för företag.

Vidare projektering pågår
I övriga delar av kommunen pågår just nu projektering av kommande års utbyggnad, bland annat i Uppsälje samt västra sidan om älven mot Nås och vidare mot Lindesnäs.
− Vi kommer då att passera byar som Gruvan, Grånäs, Utsälje, Snöborg, Heden, Tyna, Storbyn, Haga, Änge, Närsjö samt Orsala, och beräknar att vara framme i Lindesnäs under sommaren 2018. Information om utbyggnaden i Lindesnäs kommer inom kort, säger Rolf Eriksson.

Vidare projekteras nu även delen Vansbro−Äppelbo, inklusive byarna Rågsveden, Roddarheden, Sörombäcken, Tuvheden, Opsaheden, Risheden samt Sälen och Torvallen.
− Berörda byar kommer under december att få erbjudande om anslutning hem i brevlådan, säger Rolf Eriksson.

Utöver Vansbro Fibers egna satsningar så kommer Telia Öppen Fiber att bygga fibernät i centrala Nås och Äppelbo. En försäljningskampanj gällande Telia Öppen Fiber pågår just nu i byn Sågen. För mer information om det hänvisar Vansbro Fiber till Telia.

För mer information, kontakta Rolf Eriksson på telefon 0281- 752 35 eller via e-post.

Anna Nyberg, kommunikatör


Senast uppdaterad: 28 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail