2017-08-31

Vansbro Fiber bygger för tillfället ortsammanbindande nät i Vansbro kommun och siktar på att göra klart de stamsträckor som kommunen har fått EU-bidrag för innan vintern och tjälen kommer. Stammen mellan Lindesnäs och Vansbro är snart schaktad och klar för blåsning av fiber. När EU-bidragssträckorna är klara kommer resurserna istället att läggas på utbyggnad av anslutningsnätet.

Vansbro Fiber jobbar även på att få fram ytterligare resurser för att snarast börja schakta stammen genom Dala-Järna mot Noret och Kvarnåker, samt i Storbyn och flygfältsvägen. Problemet är att det är svårt att få loss maskiner och personal.

Det har i veckan monterats en samlingspunkt, en så kallad nod, i Dala-Järna vid Storbyn, vilket innebär att Vansbro Fiber snart kan börja blåsa fiber till de kunder som bor längs stammen mot Nordanåker. Inom kort kommer också tomtprojektering att påbörjas i Dala-Järna, vilket innebär att Vansbro Fiber går igenom med dig som kund var någonstans du vill ha in fibern på tomten. Det för att du ska veta var någonstans du ska gräva, när du gräver in din slang till huset. Vill du ha hjälp med att gräva på din tomt kan du köpa tjänsten av valfri gräventreprenör.

Tidsplan för hela projektet och dess olika delsträckor kommer inom kort att läggas upp på www.vansbro.se.  

En gång varannan vecka hela hösten kommer Rolf Eriksson och Emil Holback från Vansbro Fiber att finnas på plats i Ja Järnas lokal, Myrbacka 82, i centrala Dala-Järna för att besvara frågor. Följande datum gäller, tiden är alltid 17.00-19.00:

Torsdag 7/9

Torsdag 21/9

Torsdag 5/10

Tisdag 17/10

Tisdag 31/10

Här hittar du kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail