2017-08-23


Bredbandskoordinator Rolf Eriksson. Foto: Åsa Larsson.

Bredbandskoordinator Rolf Eriksson berättar att arbetet med att färdigställa stamfibersträckorna som sammanbinder byarna i kommunen pågår för fullt.
− Vi jobbar i dagsläget med sträckan Gruvan-Lindesnäs via Närsjö, Vansbro-Äppelbo samt Noret. Sträckorna ska vara klara i slutet av oktober.

Parallellt med det arbetet så bygger Vansbro Fiber även ett så kallat accessnät som förbinder kunderna med huvudnoden, och inkoppling av kunder pågår i Skålö/Ilbäcken, vilket väntas vara helt klart i slutet av september. Huvudnoden i Dala-Järna kommer på plats under vecka 36, sedan väntar iblåsning av kabel från nod till skarvskåp och ut till kunder.

− Kunderna i Nordanåker samt delar av Myrbacka kommer att kopplas in i slutet av september. Vi kommer sedan att fortsätta med schaktarbetet genom Dala-Järna, längs väg 539 mot Kvarnåker samt Noret. Schakt kommer även att påbörjas i Storbyn samt området upp mot flygfältet, berättar Rolf Eriksson.

Borrning under E16 och sedan schakt mot Villavägen och Stationsvägen sker under hösten. Schaktarbetet i Uppsälje kommer att påbörjas i början av september.

− Vi ska inom kort presentera en uppdaterad tidsplan för hela kommunen. Mer information kommer, säger Rolf Eriksson.

Missa inte torsdagens informationsmöte i Dala-Järna för ytterligare uppgifter.

För mer information, kontakta bredbandskoordinator Rolf Eriksson på telefon 0281-752 35, eller e-post rolf.eriksson@vansbro.se

Anna Nyberg, kommunikatör
 

Senast uppdaterad: 23 augusti 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail